Niezawodny system transformatorów Energys

Transformatory energetyczne są obecnie elementami o małej awaryjności. Według statystyk jedynie 2 na 100 urządzeń w skali roku ulega jakimkolwiek awariom. Największym zagrożeniem jest wandalizm oraz kradzieże. Straty z tym związane liczy się w setkach tysięcy złotych.

Zabezpieczenie antykradzieżowe transformatorów oferowane przez EBS pozwoli na uniknięcie strat związanych z kradzieżami i zniszczeniami urządzeń oraz całej sieci. Oferujemy 2 wersje systemu ENERGYS:
PX200N-2 GV oraz bardziej rozbudowaną wersję LX10-3GV.

Podstawowymi funkcjami zabezpieczenia ENERGYS jest przesyłanie informacji w czasie rzeczywistym o:
- awarii sieci lub transformatora (zanik, powrót napięcia – L1, L2, L3),
- próbach sabotażu / kradzieży (wstrząs lub przechył transformatora, otwarcie obudowy).

Energys - system szyty na miarę!

Funkcje

- Szczelna obudowa (IP65), odporna na warunki atmosferyczne, przystosowana do zamocowania do kadzi transformatora.
- Możliwość podłączenia 8 czujników pomiarowych lub różnych źródeł alarmu.
- Jedno wyjście typu załącz / wyłącz realizujące funkcję przerwania lub zwarcia obwodu elektrycznego.
- Interfejs RS232/RS485 pozwalający na późniejszą rozbudowę urządzenia nadawczego o cyfrowe czujniki pomiarowe.
- Regularne i częste sygnały testowe pozwalające na pewne monitorowanie obiektu.
- Zdalna zmiana ustawień za pomocą GPRS/SMS/CSD pozwalająca bez dodatkowych kosztów modyfikować funkcjonowanie systemu.
- Jasne, natychmiastowe komunikaty wyświetlane na ekranie komputera dyspozytora lub wysyłane na dowolny numer komórkowy.
- Odporny na zakłócenia w sieci nN oraz na działanie pola elektromagnetycznego, występującego w pobliżu transformatorów rozdzielczych 15/0,4kV.
- Łatwy montaż umożliwiający zaprogramowanie, instalację i wymianę przez pracownika inwestora.

Ochrona systemu

Urządzenie które ma pełnić rolę „strażnika” dla transformatorów, musi być również samo w sobie odporne na próby zniszczenia, czy niesprzyjające warunki. Z tego powodu ENERGYS wyposażony jest w liczne czujniki i urządzenia dodatkowe chroniące systemi transformator:
- Szczelna obudowa - IP65, odporna na warunki atmosferyczne,
- Zewnętrzne złącze śrubowe umożliwiające uziemienie obudowy,
- Podtrzymanie bateryjne – praca z akumulatora min. 24 h,
- Akumulator mocowany wewnątrz obudowy w sposób zabezpieczający elektronikę przy upadku urządzenia,
- Niewrażliwość na zanik i powrót zasilania,
- Antena GSM zabezpieczona na wypadek próby uszkodzenia, bez możliwości odłączenia ze strony zewnętrznej obudowy,
- Czujniki otwarcia obudowy oraz uderzenia,
- Czujnik wykrywający obecność i napięcie akumulatora,
- Czujnik wykrywający obecność i poziom napięcia sieciowego,
- Czujnik uszkodzenia zabezpieczenia przepięciowego B+C (w wersji LX10-3GV),
- Akcelerometryczny czujnik położenia monitorujący przechył urządzenia (w wersji LX10-3GV).

 

Opis działania systemu

Wszystkie alarmy ze stacji obiektowych są przesyłane na centralny serwer zainstalowany w siedzibie Oddziału. Serwer odbiorczy występuje w postaci usługi w systemie MS Windows. Wszystkie zdarzenia spływające do serwera odbiorczego są zapisywane w bazie danych PostgreSQL.

Do serwera odbiorczego jest dostarczona konsola, która umożliwia:
- Wprowadzanie nowych urządzeń i edycję ich parametrów (nazwa stacji, lokalizacja stacji, numer stacji),
- Przegląd aktualnie podłączonych i odłączonych urządzeń,
- Przegląd zdarzeń spływających z urządzeń w czasie rzeczywistym,
- Odczyt poziomu sygnału wybranego urządzenia,
- Przegląd historii zdarzeń dla wybranego urządzenia.

Treść komunikatu może być edytowalna. Zawiera ona:
A - Powód alarmu,
B - Dane adresowe (nazwa stacji, numer stacji, współrzędne geograficzne GPS),
C - Czas pobudzenia.

Każde urządzenie jest przypisane do grupy powiązanej z dyspozytorem odpowiedzialnym za dany obszar. Grupowanie przeprowadzane jest podczas konfiguracji urządzenia.

Komunikaty, o których mowa, są archiwizowane na serwerze ze znacznikiem czasu i godziną odbioru przez dyspozytora RDR. Oprogramowanie umożliwia tworzenie raportów zbiorczych za dany okres z możliwością eksportu do formatu Excel, Word, txt.

Aplikacje powiadamiające są zainstalowane na komputerach w RDR odpowiedzialnym obszarowo za daną stację. Komunikat jest wysłany zgodnie z ustalonym przyporządkowaniem obszarowym i wyświetlany będzie na komputerze dyspozytora niezależnie od uruchomionych aplikacji.

Dostarczenie komunikatu sygnalizowane jest komunikatem dźwiękowym.

Nasi Partnerzy

 • Techglobal
 • Ayelteks
 • Alberta
 • ActiveTrack
 • comonB
 • 2
 • GMT-logo
 • 3
 • SETECH
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 15
 • 17
 • 19
 • 21
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 22
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • F.ARMIDA
 • NTT
 • Quantum grupo
 • Ad-Info-LOGO
 • Bezpol
 • BEZPOL SOLUTION - logo
 • Vigilat logo
 • alan systems
 • Seguridad y control
 • SYNERGY Sec Sol
 • ASMEXnapis2
 • KOPTOC
 • Tolis logo
 • FlashLogo
 • Rondamatic web 30
 • SETECH
 • Security Warehouse