GSM/GPRS/SMS Autodialer GD30.3

Urządzenie GD30.3 jest połączeniem centralki alarmowej z dialerem GSM do których dołączone zostały głośnik, mikrofon, wyświetlacz i klawiatura. Dzięki wyposażeniu w głośnik i mikrofon urządzenie daje możliwość nagrywania krótkich wiadomości głosowych. Istnieje możliwość nagrania trzech wiadomości głosowych o łącznej długości maksymalnie 60s. Urządzenie ma osiem wejść informujących o sytuacjach alarmowych, do których można podłączyć dowolne czujniki takie jak temperatury, ruchu, dymu etc. Istnieje możliwość podzielenia wejść na partycje i przyporządkowania każdej z nich dwóch różnych informacji głosowych. Trzecia wiadomość może dotyczyć zdarzeń zachodzących w samym urządzeniu, takich jak otwarcie pokrywy, brak zasilania, niski stan baterii itp.

Dzięki dołączeniu dialera GSM w przypadku pojawienia się sygnału alarmowego urządzenie ma możliwość wybrania zapisanego uprzednio numeru telefonu i po nawiązaniu połączenia, odgrywa przypisaną do danego sygnału alarmowego wiadomość głosową. Aby upewnić się, że wiadomość została wysłuchana urządzenie żąda potwierdzenia jej wysłuchania poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na klawiaturze telefonu.

Niezależnie od zestawiania połączeń głosowych urządzenie ma również możliwość wysyłania SMSów o dowolnie określonej treści na numery telefonów komórkowych.

GD30.3 daje możliwość zapisania 9 numerów telefonów z którymi mogą być realizowane połączenia głosowe (i wysyłane SMSy). Konfiguracja urządzenia możliwa jest poprzez wbudowaną w urządzenie klawiaturę i wyświetlacz jak również zdalnie poprzez SMS lub CSD.

PODSTAWOWE FUNKCJE I ZASTOSOWANIE

OCHRONA
Dzięki funkcji transmisji GPRS, urządzenie ma możliwość komunikowania się ze stacją monitoringu. Zapewni to większe poczucie bezpieczeństwa np. podczas przebywania poza krajem.

KONTROLA
Dzięki podziałowi na dwie strefy, urządzenie zyskuje funkcjonalność prostej centralki alarmowej. Pozwala to na wstępną identyfikację źródła sygnałów alarmowych i lepszą kontrolę podczas nieobecności.

NADZÓR
Funkcja nasłuchu umożliwia wykonanie telefonu o dowolnej porze na numer naszego urządzenia i skontrolowanie, co obecnie dzieje się w pomieszczeniu. Funkcja przydatna przy weryfikacji fałszywych alarmów, ale również przy nadzorze pozostawionych w domu dzieci lub zwierząt.

Nasi Partnerzy

 • Techglobal
 • Ayelteks
 • Alberta
 • ActiveTrack
 • comonB
 • 2
 • GMT-logo
 • 3
 • SETECH
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 15
 • 17
 • 19
 • 21
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 22
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • F.ARMIDA
 • NTT
 • Quantum grupo
 • Ad-Info-LOGO
 • Bezpol
 • BEZPOL SOLUTION - logo
 • Vigilat logo
 • alan systems
 • Seguridad y control
 • SYNERGY Sec Sol
 • ASMEXnapis2
 • KOPTOC
 • Tolis logo
 • FlashLogo
 • Rondamatic web 30
 • SETECH
 • Security Warehouse