Rozwiązania RFID

Identyfikacja radiowa to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się technik automatycznej identyfikacji. Znajduje zastosowanie w wielu obszarach - od inwentaryzacji środków trwałych po sektor logistyczny i ochronę antykradzieżową. Stosuje się ją również w instalacjach bibliotecznych i archiwizacyjnych. Jest to obecnie najszybciej rozwijająca się technologia automatycznej identyfikacji na świecie. Systemy RFID opierają się na bezwzrokowym, półautomatycznym odczycie drogą radiową danych zawartych na miniaturowych układach elektronicznych tzw.: tagach RFID.

Istota działania tagów

Identyfikacja przy pomocy fal radiowych (RFID) pozwala na zdalny odczyt danych z identyfikatorów (inaczej tagów, transponderów) jak również zapis danych bez konieczności kontaktu optycznego pomiędzy urządzeniem odczytującym, a identyfikatorem. Zapis może być dokonywany wielokrotnie, co stanowi ogromną zaletę w stosunku do metod tradycyjnych, np. kodów kreskowych. Dzięki ogromnej różnorodności dostępnych na rynku tagów, technologia ta praktycznie nie ma ograniczeń jeśli chodzi o zastosowanie. Ogromny potencjał systemów RFID doceniło już wiele międzynarodowych koncernów i firm z branży logistyki, handlu, a także medycyny.

Efektywność

Dotychczasowe doświadczenie we wdrażaniu tej technologii pokazuje, że okres zwrotu z inwestycji uzależniony jest od wielkości projektu. Przeciętnie zwrot następuje po 1-2 latach, ważniejsze są jednak korzyści długoterminowe, jakie niesie za sobą system RFID:

 • Oszczędności czasu do 80%,
 • Efektywniejsze zarządzanie pracownikami poprzez wprowadzenie automatyzacji procesów,
 • Większa precyzyjność działań co wpływa bezpośrednio na możliwość lepszego planowania i przewidywania.

Korzystanie z tej technologii jest niejako „wymuszone” przez międzynarodowe systemy komputerowej ewidencji w prawie wszystkich dziedzinach wymiany gospodarczej, bezpieczeństwa oraz nadzoru celno-podatkowego. Jest więc tylko kwestią czasu kiedy ten korzystanie z RFID stanie się ogólną koniecznością.

Zalety stosowania systemów RFID
 • Wymiana informacji następuje drogą radiową, dzięki czemu identyfikator (tag, transponder) nie wymaga bezpośredniej widzialności z anteną urządzenia czytającego,
 • Tag może być niezauważalny dla użytkownika - zamontowany wewnątrz urządzenia lub w trudno dostępnych miejscach,
 • Tagi radiowe pracują w szerokim zakresie temperatur i są praktycznie niewrażliwe na niesprzyjające czynniki zewnętrzne (zabrudzenia, wilgotność, wysokie i niskie temperatury, obecność środków chemicznych etc.),
 • RFID jako technologia ma najniższy współczynnik występowania błędów odczytu,
 • Tagi można dobrać pod względem zasięgu, zastosowania, wielkości, czy też trudności w usuwaniu/przemieszczaniu,
 • Urządzenia radiowe mogą umożliwiać wielokrotny zapis danych (do 300 000 razy),modyfikacje ich części, a nie tylko odczyt (nieograniczony co do ilości) – dzięki temu oznaczony obiekt może przenosić ze sobą zmienne informacje,
 • Umożliwienie szyfrowania danych zwiększa ich bezpieczeństwo - każdy identyfikator ma nadawany numer seryjny, którego nie można zmienić,
 • Możliwe jest jednoczesne odczytywanie i zapisywanie wielu etykiet,
 • Etykiety RFID nie wymagają zasilania (baterii),
 • Możliwe jest szerokie wykorzystanie informacji z etykiet w różnych aplikacjach np. kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, systemach biletowych (obiekty sportowe, parkingi),przy produkcji czy też do rozpoznawania zwierząt,
 • Minimalizuje się błędy i nakłady pracy przy intensywnym zbieraniu danych.
Elementy systemu RFID

W podstawowej konfiguracji składa się on z:

 • Czytnika Mobilnego RFID, posiadającego oprogramowanie/aplikację pozwalającą na swobodną komunikację i przepływ danych między czynnikiem a systemem. Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych dane są przekazywane są przez sieć WiFi lub łączem USB,
 • Transponderów zwanych znacznikami lub tagami

W rozszerzonej konfiguracji system składa się dodatkowo z:

 • Bramki RFID
 • Drukarki do etykiet

Tagi RFID posiadają unikalne w skali globu numery identyfikacyjne, wszystkie inne urządzenia tego typu znajdujące się w pomieszczeniu, ale nie będące częścią systemu ewidencji majątku są ignorowane. W przypadku pojawienia się w pomieszczeniu elementu oznakowanego prawidłowo, który nie został przekazany czytnikowi z bazy głównej (np. Notebook pracownika z innego oddziału firmy) wyświetlana jest informacja „poza zbiorem danych”, a numer tagu jest zapamiętywany. Czytnik posiada łączność WiFi 802.11b/g oraz GSM. Opcjonalnie możliwe jest natychmiastowe połączenie z serwerem w celu pobrania brakujących informacji.

Tagi i etykiety RFID do znakowania przedmiotów łączy standard UHF EPC Class 1 gen.2 lecz mają one różny wygląd zewnętrzny i zastosowanie:

 • Etykiety do znakowania przedmiotów „obojętnych radiowo” czyli mebli, obrazów, dywanów, itp. mają rozmiar 100 x 50 mm, samoprzylepne podłoże i możliwość programowania i nadruku (opisu, kodu kreskowego) na drukarkach RFID. Etykiety te posiadają procesory RFID najnowszej generacji i nienaklejone mogą być czytane z odległości 5-6 metrów (użytkowy zasięg zależy od podłoża i regulowanej mocy czytnika).
 • Etykiety oferowane do znakowania przedmiotów metalowych lub sprzętu elektronicznego, który może być wyłączany podczas spisu, mają samoprzylepne podłoże i możliwość programowania i nadruku (opisu, kodu kreskowego) na drukarkach RFID. Etykiety te posiadają procesory RFID najnowszej generacji i nienaklejone mogą być czytane z odległości 5-6 metrów (użytkowy zasięg zależy od podłoża i regulowanej mocy czytnika).
 • Do znakowania sprzętu elektronicznego, przedmiotów metalowych i pojemników z cieczami oferujemy rodzinę tagów OMNI-ID. Wykorzystują one unikalne rozwiązanie oparte na „plasmonic structure” zapewniające odbicie i ukierunkowanie fal radiowych. Tagi występują w różnych rozmiarach w formie z etykietą i w obudowie ABS. Mogą być klejone, przykręcane lub mocowane magnetycznie. Tagi Omni-ID Flex o grubości zaledwie 2,5 mm świetnie nadają się do znakowania notebook’ów.
Najpopularniejsze obszary zastosowania systemów RFID

Instalacje te są w dzisiejszych czasach inwestycją w technologię przyszłości i niezawodnym rozwiązaniem generującym oszczędności w takich obszarach jak: czas pracy, nakłady, organizacja produkcji, optymalizacja efektywności. Mogą być one wykorzystywane jednocześnie na wielu płaszczyznach, takich jak: inwentaryzacja, kontrola dostępu i czasu pracy, ochrona cennych dóbr, zarządzanie liniami produkcyjnymi.

1. Zarządzanie dokumentami, książkami w archiwach, sądach, bibliotekach – archiwa tajne i jawne.

Najprostszym zastosowaniem RFID jest wykorzystanie systemu tagów RFID do oznaczania dokumentów, książek oraz teczek akt. Każdy z identyfikatorów posiada niepowtarzalny numer ID, do którego można przypisać dokładny opis pozycji. System anten, bramek i czytników mobilnych pozwala na skuteczną redukcję czasu potrzebnego do wypożyczenia czy zwrotu woluminu, szybkie oznaczenie nowych pozycji i bezbłędne znalezienie szukanego woluminu, np. akt w sądowych archiwach czy redukcję kosztów pracy biblioteki. Ogromną korzyść z zastosowania tej techniki notuje się przy wykonywaniu tzw. skontrum, czyli inwentaryzacji w bibliotece lub archiwum. Czas skontrum przy zbiorach rzędu 100000 woluminów oznakowanych tymi specjalistycznymi tagami jest około dwunastokrotnie krótszy od wykonywanego na zbiorach znakowanych techniką kodów kreskowych i około pięćdziesięciokrotnie krótszy od metod ręcznego spisu z natury. Bramki mogą pełnić również rolę ochrony antykradzieżowej, czy też wydzielać strefę bezpieczeństwa dla pozycji których nie można wynosić z danej strefy. Systemy RFID pozwalają na bezobsługowe wypożyczanie i oddawanie woluminów.

Referencje: Archiwum Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawie, Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Sąd Rejonowy w Warszawie.

2. Zarządzanie procesami produkcyjnymi, logistycznymi oraz magazynowymi

Systemy RFID są niezwykle efektywne przy zarządzaniu procesami produkcyjnymi oraz przy poprawie efektywności linii produkcyjnych. Kontrola przeglądów, terminowych dostaw i zapasów pozwala na optymalizację produkcji, osiągnięcie wymiernych korzyści związanych z terminowością, uniknięcie niepotrzebnych przestojów. Oznaczanie partii tagami RFID pozwala na skuteczną kontrolę jakości oraz na łatwe wycofanie produktów w razie wykrycia nieprawidłowości (np. branża farmaceutyczna). Zastosowanie systemu RFID na powierzchniach przeznaczonych do przechowywania towarów, pomoże skrócić czas operacji przyjęcia do magazynu z produkcji oraz załadunku gotowych wyrobów. Transparentność procesów magazynowych pozwoli na zminimalizowanie ilości błędów lub ich wczesne wykrycie i zlikwidowanie.

Referencje: Producent Chemii Budowlanej, firma Franspol, Konin

3. Zarządzanie procesami kontroli ruchu samochodów, wagonów w centrach załadunku i rozładunku samochodów

Przy integracji wielu procesów logistycznych, gdzie odpowiednia organizacja może je przyspieszyć i uporządkować, sprawdzają się doskonale właśnie systemy RFID. Wykorzystywane są do kontroli ruchu w centrach miasta, pomagają zarządzać parkingami i naliczaniem opłat. Ich zastosowanie w centrum przeładunkowym w Świnoujściu, pozwoliło zintegrować i zautomatyzować awizowanie dostaw i odbiorów towarów, przyjmowanie środków transportu na placach, kierowanie ruchem środków transportu i współpracę z systemami: wagowym oraz identyfikacji towarów. Dodatkowo umożliwiło to zautomatyzowanie wydawania dokumentów i kontrolę dostępu do placu przeładunkowego. Pobieranie tagów RFID przy wjeździe na teren placu oraz szereg rozmieszczonych anten umożliwiło przyspieszenie, usprawnienie, a nawet zapobieganie opóźnieniom, a także ochronę teren placu i całego procesu przeładunkowego.

Wprowadzone zmiany przyspieszyły proces załadunku i rozładunku - przejazd przez terminal, łącznie z pobraniem odpowiednich dokumentów, trwa dzięki systemowi RFID tylko 15 minut. Zwiększona w ten sposób aż kilkukrotnie efektywność terminala pozwala na szybki zwrot z inwestycji. Sprawniejsza obsługa przeładunków przekłada się na możliwość sterowania większą ilości samochodów. Takie instalacje są już stosowane przez największe porty na świecie: w handlu Walmart i grupa Suchan, a w transporcie np. FEDEX.

Referencje: Terminal przeładunkowy w Świnoujściu (2011)

4. Zarządzanie procesami kontroli ruchu, ludzi, sprzętu i gotówki w czasie rzeczywistym.

Systemy RFID można również zastosować wszędzie tam, gdzie konieczne jest monitorowanie przepływu osób, materiałów i przesyłek, a więc w branży ochrony, firmach kurierskich przy transporcie gotówki, ale również w muzeach. Ciekawym zastosowaniem jest również monitorowanie za ich pomocą narzędzi chirurgicznych.

Ważną funkcją tych systemów jest możliwość przypisania uprawnień osobom w ramach poruszania się po określonych strefach oraz poruszania się z otagowanymi przedmiotami, np. komputerem. Kontrola przepływu danych, bezpieczeństwo, łatwa lokalizacja sprzętu np. na terenie budynku, pozwolą na optymalizację kosztów przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. W ramach poprawy efektywności, szybkości transferów finansowych i bezpieczeństwa największa na świecie firma ochroniarska G4S czy banki stosują właśnie systemy RFID.

5. Wspomaganie inwentaryzacji materiałów, wyposażenia, części zamiennych oraz sprzętu.

Inwentaryzacja środków trwałych jest powszechną czynnością budzącą ogólną niechęć z uwagi na praco- i czasochłonność. Systemy RFID sprawdza się w takich sytuacjach doskonale. Pozwalają nawet 10-krotnie skrócić czas inwentaryzacji, eliminując przy tym możliwość popełnienia błędów. Osoba przeprowadzająca spis nie musi rozpoznawać specjalistycznych przedmiotów, gdyż czynność ta dokonuje się automatycznie, zaś do taga można przypisać dokładny opis i funkcjonalność przedmiotu.

Identyfikatory mogą również pokazywać datę przydatności lub datę wymiany elementu, będąc użytecznym przy serwisie, opisie części zamiennych. Obszary zastosowania to: biura, sklepy, magazyny, hurtownie, apteki, szpitale, a także sektor energetyki – inwentaryzacja słupów wysokiego napięcia, przewodów etc.

Referencje: Okręgowa Prokuratura w Katowicach.

6. Zarządzanie gospodarką odpadów komunalnych

Zastosowanie technologii RFID umożliwia służbom miejskim, firmom odpowiedzialnym za usuwanie odpadów oraz ich klientom optymalizację wydajności procesów recyklingu oraz zarządzania odpadami. Nowe znaczniki dostępne na rynku są kompatybilne ze standardami gospodarki odpadami dla UHF lub HDX. Przy coraz większym zainteresowaniu pro ekologiczną polityką, rośnie zapotrzebowanie na efektywne rozwiązania dla przemysłu, które generują oszczędności i zapewniają niezawodność. W pełni wdrożone systemy RFID odpowiadają za identyfikację i śledzenie odpadów. Tagi dołączone do pojemników na odpady pozwalają na monitorowanie jakości sortowania, śledzenie zawartości pojemników oraz ich obiegu. Ułatwiają również rozliczenia za usługi.

Urządzenie, które oferuje firma EBS zapewnia również możliwość lokalizacji za pomocą GPS oraz funkcję PANIC dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa bezpośredniego użytkownika. Zarówno czytnik jak i znaczniki są odporne na działanie wody, substancji chemicznych oraz na wstrząsy. Używane znaczniki są łatwe w montażu lecz trudne do usunięcia bez specjalnego narzędzia.

Inne zastosowania systemów RFID
 • Identyfikacja i śledzenie ruchu kontenerów, palet, butli, kegów, cystern, itp.,
 • Śledzenie obiektów na liniach produkcyjnych,
 • Rejestracja danych,
 • Automatyczna rejestracja wydawanych / przyjmowanych towarów,
 • Inwentaryzacja środków trwałych, inwentaryzacje w sklepach,
 • Identyfikacja pojazdów (parkingi, płatne drogi, zakłady pracy),
 • Identyfikacja zwierząt,
 • Sortowanie i identyfikacja przesyłek, bagażu na lotniskach,
 • Kontrola dostępu, identyfikacja osób, systemy rejestracji czasu pracy,
 • Karty wstępu na obiekty sportowe (wyciągi narciarskie, baseny, lodowiska),
 • Zabezpieczenia przed kradzieżą, zabezpieczenia przed fałszerstwem produktów markowych,
 • Znakowanie odzieży,
 • Identyfikacja przedmiotów wypożyczanych, przekazywanych do naprawy, czyszczenia, itp.

Nasi Partnerzy

 • Techglobal
 • Ayelteks
 • Alberta
 • ActiveTrack
 • comonB
 • 2
 • GMT-logo
 • 3
 • SETECH
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 15
 • 17
 • 19
 • 21
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 22
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • F.ARMIDA
 • NTT
 • Quantum grupo
 • Ad-Info-LOGO
 • Bezpol
 • BEZPOL SOLUTION - logo
 • Vigilat logo
 • alan systems
 • Seguridad y control
 • SYNERGY Sec Sol
 • ASMEXnapis2
 • KOPTOC
 • Tolis logo
 • FlashLogo
 • Rondamatic web 30
 • SETECH
 • Security Warehouse