System Dla Bibliotek i Archiwów

System Inwentaryzacyjny

W obszarze środków trwałych zastosowanie RFID to:
- Oznakowanie pomieszczeń / sektorów
- Znakowanie elementów majątku poprzez tworzenie etykiet RFID i naklejanie tagów
- Sczytywanie tagów za pomocą mobilnego czytnika

Automatyczną rejestrację spisu z natury ułatwia oznakowanie pomieszczeń znacznikami RFID. Mogą być one zamontowane w dowolnym, widocznym lub ukrytym miejscu. Pracownik, który przeprowadza inwentaryzację korzysta z przenośnego czytnika RFID do odczytu kodu pomieszczenia oraz odczytu znaczników umieszczonych na przedmiotach. Odczytywanie czytnikiem RFID informacje są gromadzone w pamięci czytnika i porównane z uprzednio wprowadzoną do pamięci listą składników majątku zaczerpniętą z bazy systemu.

Aplikacja czytnika współpracuje m.in. z systemem SAP, skąd w dowolnym formacie można wyeksportować listę ewidencji środków trwałych.

Zainstalowanie stałych czytników (bramek) na granicach stref chronionych umożliwia monitorowanie przemieszczeń mienia oraz kontrola ruchu wyposażenia wnoszonego i opuszczającego jednostkę.

Dodatkowe funkcje:
- Karty identyfikacyjne RFID dla członków komisji spisowej (lub tylko dla Przewodniczącego) – daje to możliwość rejestracji obecności członków komisji
- Możliwość blokowania/uruchamiania czytnika mobilnego RFID kartą RFID członka komisji spisowej
- Wspomaganie wystawiania dokumentów LT (likwidacja środka)
- Wspomaganie wystawiania dokumentów MT (zmiana lokalizacji środka)
- Łączność „on Line” z serwerem przy wykorzystaniu sieci WiFi lub transmisji GSM.

Nasi Partnerzy

 • Techglobal
 • Ayelteks
 • Alberta
 • ActiveTrack
 • comonB
 • 2
 • GMT-logo
 • 3
 • SETECH
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 15
 • 17
 • 19
 • 21
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 22
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • F.ARMIDA
 • NTT
 • Quantum grupo
 • Ad-Info-LOGO
 • Bezpol
 • BEZPOL SOLUTION - logo
 • Vigilat logo
 • alan systems
 • Seguridad y control
 • SYNERGY Sec Sol
 • ASMEXnapis2
 • KOPTOC
 • Tolis logo
 • FlashLogo
 • Rondamatic web 30
 • SETECH
 • Security Warehouse