LX20G-3C ze zdalną konfiguracją central alarmowych

Nadajniki LX20G to nowoczesne, mikroprocesorowe urządzenia do transmisji danych w czasie rzeczywistym, umożliwiające podłączonej centrali alarmowej realizację połączeń telefonicznych ze stacją monitorowania w formacie ContactID lub SIA używając sieci GSM. W przypadku awarii linii telefonicznej bądź po wybraniu odpowiedniego prefiksu urządzenia zestawiają połączenie głosowe ze stacją monitoringu używając sieci GSM zamiast naziemnej linii telefonicznej (PSTN) udostępniając w ten sposób dodatkowy, niezawodny kanał transmisji sygnałów alarmowych.

LX20G – zdalna konfiguracja centrali alarmowej

System LX20G, na który składają się m.in. transmiter, dialer, bramka GSM, możliwe jest przeprowadzenie zdalnej konfiguracji centrali alarmowej nawet gdy telefoniczna linia miejska nie jest podłączona w chronionym obiekcie. Dodatkowo, instalator nie potrzebuje już modemu PSTN ani dostępu do sieci telefonicznej. Dane są transmitowane za pomocą sieci GPRS co znacząco zmniejsza koszty. Instalator musi mieć tylko dostęp do urządzenia LX20G za pośrednictwem serwera OSM w stacji monitorowania oraz mieć odblokowany przychodzący ruch TCP/IP z urządzenia LX20G (publiczny adres IP lub przekierowany port TCP w przypadku publicznego APN lub dostęp do prywatnego APN).

Zdalna konfiguracja centrali alarmowej przez GPRS za pomocą LX20G dalej wykonywana jest za pomocą dostarczonego przez producenta centrali oprogramowania. Zamiast jednak modemu PSTN używana jest aplikacja ModemEMU dostarczana przez EBS która stanowi interfejs między oprogramowaniem do konfiguracji central (emulując zachowanie modemu PSTN), a LX20G. Tłumaczy ona transmisję modemową na transmisję GPRS z LX20G. Transmiter LX20G, tłumaczy dane przesyłane drogą GPRS na protokół Bell103 używany przez centralę alarmową.

Korzyści zdalnej konfiguracji central alarmowych:

- Brak konieczności posiadania linii telefonicznej przez klienta – co w dobie Internetu i telefonii komórkowej jest coraz częstsze,
- Brak konieczności posiadania modemu PSTN,
- Możliwość zdalnego sprawdzenia funkcjonowania centrali alarmowej,
- Sprawna weryfikacja fałszywych alarmów (decyzja o rezygnacji z wyjazdu instalatora),
- Szybsza reakcja na jakiekolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu centrali,
- Redukcja częstotliwości przeglądów technicznych - możliwość sprawdzenia z poziomu centrum monitoringu urządzenia,Oszczędność dzięki rzadszym wyjazdom instalatora – część napraw można wykonać zdalnie,
- Redukcja kosztu i czasu montażu centrali,
- Wgląd w jakość pracy instalatora.

Ogólne funkcjonalności transmitera:

Symulacja linii telefonicznej (PSTN) w kanale głosowym GSM
dodatkowy kanał transmisji zwiększający niezawodność przesyłu danych

Komunikacja w kanale głosowym
łatwa integracja z istniejącą infrastrukturą w stacji monitoringu (odbiorniki MLR2 - ContactID, SIA)

Zdalna konfiguracja i zdalna wymiana firmwaru
komfortowa obsługa i oszczędność czasu

Szyfrowanie przesyłanych danych za pomocą standardu AES
pełne bezpieczeństwo przesyłu informacji

Wysyłanie SMSów o dowolnej treści na 5 zdefiniowanych numerów telefonów komórkowych
natychmiastowe powiadamianie o wystąpieniu sytuacji alarmowych

Wejście telefoniczne w standardzie DTMF (Contact ID, Ademco Express)
współpraca z centralami alarmowymi wyposażonymi w dialer

Historia zdarzeń systemowych
materiał dowodowy aż do 5000 zdarzeń pozwalający zdiagnozować przyczyny ewentualnych problemów

Monitor stanu urządzenia
tryb diagnostyczny dla instalatora

Autoryzacja SMSów konfiguracyjnych i sterujących
zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem do urządzenia

Kontrola połączenia GSM/GPRS
automatyczne odzyskanie połączenia ze stacją monitorowania

Kontrola ilości wysyłanych SMSów, retransmisja SMSów przychodzących
nadzór nad kosztami transmisji

Wbudowany interfejs szeregowy RS232/RS485
współpraca z urządzeniami przemysłowymi

Sterowanie wyjść przez CLIP
bezkosztowe załączanie wyjść

Obsługa zapasowego serwera
zabezpieczenie transmisji w przypadku awarii serwera

Wybór modemu spośród trzech czołowych producentów
dostosowanie urządzenia do indywidualnych preferencji nabywcy

Porównywarka transmiterów GSM

Nasi Partnerzy

 • Techglobal
 • Ayelteks
 • Alberta
 • ActiveTrack
 • comonB
 • 2
 • GMT-logo
 • 3
 • SETECH
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 15
 • 17
 • 19
 • 21
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 22
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • F.ARMIDA
 • NTT
 • Quantum grupo
 • Ad-Info-LOGO
 • Bezpol
 • BEZPOL SOLUTION - logo
 • Vigilat logo
 • alan systems
 • Seguridad y control
 • SYNERGY Sec Sol
 • ASMEXnapis2
 • KOPTOC
 • Tolis logo
 • FlashLogo
 • Rondamatic web 30
 • SETECH
 • Security Warehouse