Wsparcie UE

EBS Sp. z o.o. jako firma innowacyjna, chcąca promować nowe technologie oraz polskie produkty, współuczestniczy w następujących projektach unijnych:

1. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

Oś Priorytetowa 1 – Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.4 – Wsparcie projektów celowych

 

6 Tablica informacyjna Wieloantenowe komunikatory alarmowe

2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

Oś Priorytetowa 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tablica SaaS

 

3. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa 7 - "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego"
Działanie 7.2 - "Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych"
Poddziałanie 7.2.2 - "Usługi i aplikacje dla MŚP"

Zakup i wdrożenie nowoczesnego monitoringu wraz z infrastrukturą informatyczną

 

Zakup systemu informatycznego zarządzania zdalnym autoryzowanym sterowaniem rygli w drzwiach w celu świadczenia e-usług

 

4. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Oś Priorytetowa 8 - "Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 - "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"

Promocja firmy EBS Sp. z o.o. poprzez udział w targach IFSEC

 

5. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.
Priorytet I - "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu".
Działanie 1.7. Promocja gospodarcza.

Integracja systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji

Nasi Partnerzy

 • Techglobal
 • Ayelteks
 • Alberta
 • ActiveTrack
 • comonB
 • 2
 • GMT-logo
 • 3
 • SETECH
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 15
 • 17
 • 19
 • 21
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 22
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • F.ARMIDA
 • NTT
 • Quantum grupo
 • Ad-Info-LOGO
 • Bezpol
 • BEZPOL SOLUTION - logo
 • Vigilat logo
 • alan systems
 • Seguridad y control
 • SYNERGY Sec Sol
 • ASMEXnapis2
 • KOPTOC
 • Tolis logo
 • FlashLogo
 • Rondamatic web 30
 • SETECH
 • Security Warehouse